www.USOBRNO.eu

Stránky obce Úsobrno

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Informace o obci

 

Základní informace o obci Úsobrno dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název
Obec Úsobrno, Obecní úřad Úsobrno

 

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

 

3. Organizační struktura

starosta: Petr Komárek

místostarosta: Jiří Navrátil

zastupitel: Mgr. Jana Toulová

zastupitel: Marie Komárková

zastupitel: Miroslava Strnadová

zastupitel: Dušan Hrouzek

zastupitel: Ing. Pavel Ščudla

 

_________________________________________________________________________

jednotlivé výbory a komise:

Finanční výbor: předseda - Dušan Hrouzek

 

Kontrolní výbor: předseda - Miroslava Strnadová

 

Kulturní komise, SPOZ: předseda - Marie Komárková

 

Stavební komise: předseda -Ing. Pavel Ščudla

Školská komise: předseda - Mgr. Jana Toulová

 

4. Kontaktní spojení
Adresa: 679 39 Úsobrno č.81
Tel.: 516477723
E-mail: obec.usobrno@seznam.cz
Web: http://www.usobrno.eu

profil zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-usobrno_2578/

pověřenec z pohledu ochrany osobních údajů GDPR:

Ing. Michaela Müllerova - mmullerova@volny.cz


 

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí: 15:00  -  17:00 - starosta

 

středa:  15:00  -  17:00 - místostarosta

 

 

5. Případné platby můžete poukázat
KB Jevíčko 4522-631/0100


6. IČO
00281174

 

7. DIČ
není plátce

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
Lze získat na OÚ Úsobrno

 

9. Žádosti o informace

 • Místo - OÚ Úsobrno, 679 39 Úsobrno č.81
 • Způsob - ústně (osobně či telefonicky), písemně (individuální podání, na formuláři zpracovaném OU,elektronickou poštou,  prostřednictvím Internetu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 1. Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese OÚ Úsobrno, 679 39 Úsobrno č.81, prostřednictvím podatelny, na e-mailovou adresu.
 2. Rozhodnutí lze převzít osobně v sídle povinného subjektu. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou.
 3. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti je Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Zastupitelstvo obce Úsobrno. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zákona 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

11. Opravné prostředky

 1. Odvolání se podává k orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
 2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
 3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře
Formulář "Žádost o poskytnutí informace". Lze získat na OÚ.
Elektronický formulář dosud není zpracován.

 

13. Návody po řešení nejrůznějších životních situací
Připravuje se.

 

14. Nejdůležitější předpisy
1. Vyhláška č.4 Obecního zastupitelstva o čistotě a pořádku na území
obce Úsobrno včetně okolí obce

2. Vyhláška č.1/95 Obce Úsobrno o místních poplatcích

3. Vyhláška č. 2/99 Územní plán

4. Vyhláška č. 1/95 Obce Úsobrno, kterou se stanoví systém sběru,
třídění, využívání a zneškodnění komunálního odpadu

5. Vyhláška č. 1/2001 o zřízení fondu rozvoje bydlení v obci Úsobrno

Všechny platné vyhlášky jsou k nahlédnutí na Obecním Úřadě v
Úsobrně
v úředních hodinách.


15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány za 200 Kč každá započatá hodina. Kopírování - A4 2,- Kč/str., A3 3,- Kč/str.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Lze získat na OÚ Úsobrno

 

17. Seznam organizací
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSOBRNO, okres BLANSKO,
příspěvková organizace

Powered by Phoca Maps
znak-usobrno.jpg
listopad 2018
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

VAS Boskovice

Počasí

počasí Úsobrno

__________________________________________